Aizvērt

Projektu konkursi, semināri

2017. gada 31. martā, 22:05
Raksta autors: Kurzemes plānošanas reģions
Projektu konkursi, semināri
Kurzemes plānošanas reģiona jaunumi par projektu konkursiem un semināriem.
1. Atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu  apakšpasākumā Atbalsts  uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās  lauku saimniecības. Projektu iesniegumus pieņems no 1. jūnija līdz 30. jūnijam.

Atbalsta pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību. Mazās lauku saimniecības varēs saņemt 15 000 eiro vienreizēju atbalstu ražošanas attīstībai.

Projekta iesniegums, kas ietver darījumdarbības plānu, pretendentam jāsagatavo sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams LAD mājaslapā izvēlnē Atbalsta veidi – Projekti un investīcijas.

Otrās kārtas pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 18 747 336 eiro. Informācija par finansējuma sadalījumu pa LAD reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm, kā arī projekta iesnieguma veidlapa pieejama LAD interneta lapā www.lad.gov.lv


2. Izsludināts projektu konkurss Igaunijas-Latvijas programmas ietvaros

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam (Igaunijas – Latvijas programma) izsludina 2. projektu konkursu un aicina iesniegt sadarbības projektu idejas.
Aicina iesniegt sadarbības projektu idejas šādās jomās:
· pārrobežu tūrisma attīstība – izveidojot pārrobežu tūrisma produktus;
· vides aizsardzība – īstenojot publiskas kampaņas par resursu taupīšanu un kopīgo ūdens resursu pārvaldības iniciatīvas;
· darbaspēka kustības atvieglošana – izveidojot jaunus pakalpojumus pārrobežu darba meklētājiem un darba devējiem.

Otrā konkursā projektu īstenošanai ir plānots piešķirt aptuveni 5 miljonus euro.

Finansējumam var pieteikties valsts iestādes un to atvasinātās publiskās personas, piemēram, kā plānošanas reģioni, izglītības iestādes, zinātnes institūcijas. Tāpat pieteikties var pašvaldības un to izveidotās iestādes, pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības, kā arī biedrības un nodibinājumi un privāti uzņēmumi no Kurzemes, Pierīgas, Rīgas un Vidzemes.
Projektu idejas ir jāsagatavo, sadarbojoties partneriem no Igaunijas un Latvijas, un jāiesniedz Kopīgā sekretariātā līdz 2017. gada 12. maijam.

Kopīgā sekretariāta komanda Rīgā un Tartu laipni aicina visus interesentus konsultēties par atbalstāmām aktivitātēm un finansējuma piešķiršanas nosacījumiem. Plašāku un detalizētāku informāciju var iegūt programmas mājaslapā – www.estlat.eu

Igaunijas-Latvijas programma ir viena no 60 Interreg pārrobežu sadarbības programmām, kuras ievieš Eiropas Savienības iekšējām robežām pieguļošos reģionos. Programmas ieviešanu vada Igaunijas Finanšu ministrija, kura vienlaikus pilda arī nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas. Latvijā nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas veic Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Programmu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, un kopējais atbalsts programmai ir 38 miljoni eiro. 15 miljoni eiro tika piešķirti 28 projektiem 1. konkursa ietvaros.

Kontaktinformācija: Vineta Šnore, Tālr. + 371 29274310, e-pasts: vineta.snore@estlat.eu


3. Šā gada 3. aprīlī dabasgāzes tirgus Latvijā tiek atvērts brīvai konkurencei!

Atvērts dabasgāzes tirgus radīs priekšnoteikumus konkurencei starp tirgotājiem, nodrošinot labāku pakalpojuma kvalitāti un lielākas izvēles iespējas visiem dabasgāzes lietotājiem. Dabasgāzes tirgus atvēršana Latvijā palielinās dabasgāzes piegādes drošību un enerģētisko neatkarību nākotnē, kā arī stiprinās Eiropas Savienības vienoto dabasgāzes tirgu.

Līdz ar to šā gada 3. aprīlī par aktīviem tirgus dalībniekiem kļūst komersanti un citas juridiskās personas, kuriem līdz šā gada 15. jūnijam jāizvēlas dabasgāzes tirgotājs, ar kuru slēgt dabasgāzes tirdzniecības līgumu.

 Ja komersants nenoslēgs jaunu līgumu, līdz šā gada 1. jūlijam dabasgāzi tam piegādās esošais tirgotājs, bet pēc 1. jūlija tas saņems dabasgāzi pēdējās garantētās piegādes ietvaros par SPRK apstiprinātu cenu plus 20%.

 Šobrīd gatavību sākt aktīvu darbību dabasgāzes tirgū pauduši 15 komersanti, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā reģistrējoties tirgotāju reģistrā: https://www.sprk.gov.lv/aktuali/dabasgazes-tirgotajiem.
 
Aicina uzņēmējus sekot līdzi norisēm tirgū un līdz šā gada 15. jūnijam izvēlēties savu tirgotāju un sev izdevīgāko piedāvājumu!
 
Ekonomikas ministrijas mērķis ir dabasgāzes tirdzniecības procesu padarīt pēc iespējas vienkāršāku un lietotājam saprotamu. Tāpēc kā efektīvākais un lietotājam ērtākais apkalpošanas risinājums izvēlēts modelis, kurā visas darbības saistībā ar klientu apkalpošanu nodrošina tirgotājs – VIENS LĪGUMS, VIENS RĒĶINS UN VIENA KLIENTU APKALPOŠANAS VIETA, sadales sistēmas operatora ziņā atstājot dabasgāzes sadales sistēmas tehniskos jautājumus. Līdzīgs risinājums šobrīd tiek īstenots elektroenerģijas tirdzniecībā un atzinīgi novērtēts no lietotāju puses.
 
Atgādinām, ka mājsaimniecības lietotājiem paredzēta pakāpeniska tirgus atvēršana – t.i., arī pēc 2017. gada 3. aprīļa tie mājsaimniecības lietotāji, kuri nevēlēsies mainīt tirgotāju, turpinās saņemt dabasgāzi no esošā tirgotāja par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas regulētu cenu, tādējādi kļūstot par saistītajiem lietotājiem. Šādā gadījumā pienākums piegādāt dabasgāzi saistītajiem lietotājiem par regulētu cenu ir noteikts publiskajam tirgotājam, kas līdz 2019. gadam būs AS Latvijas Gāze.
 
Informāciju sagatavoja: Ekonomikas ministrijas, Sabiedrisko attiecību nodaļa, Tālrunis 67013193
E-pasts prese@em.gov.lv; Web: www.em.gov.lv; Twitter: @EM_gov_lv; Facebook: https://www.facebook.com/atbalstsuznemejiemSemināri:

1. Ventspils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju un Kurzemes plānošanas reģionu organizē bezmaksas semināru Jaunā Publisko iepirkumu likuma piemērošana

Laiks: 2017.gada 11. aprīlis plkst. 10:00-14:30
Vieta: Ventspils pilsētas Kultūras centrs, Kuldīgas iela 18, Ventspils, Lielā zāle
Lektors: Iepirkumu uzraudzības biroja Administratīvo sodu departamenta direktore Arita Ūdre
Iepriekšēja pieteikšanās semināram līdz 2017. gada 10. aprīlim plkst. 12:00 saitē: https://www.kurzemesregions.lv/seminars


2. Talsos seminārs Mājas lapa paša spēkiem

Talsu biznesa inkubators un Talsu novada pašvaldība aicina visus interesentus 11. aprīlī uz bezmaksas semināru Mājas lapa paša spēkiem.

Neformālā semināra gaisotnē uzzināsiet, kā ieekonomēt budžetu savas mājas lapas izveidei. Lektors Helmuts Rudzītis dalīsies ar padomiem, kā jaunajam uzņēmējam veiksmīgi uzsākt biznesu internetā: kur iegādāties domēnu; kas ir serveris; kas ir satura vadības sistēma; kas ir SEO un Google reitingi un citas tēmas.

Semināra noslēgumā būs iespēja uzzināt: kas ir IoT (internet of things) un kāpēc tas ir svarīgs, izstrādājot jaunus produktus. Lektors Sandris Jermacāns dalīsies ar savu pieredzi un apskatīs interesantākos piemērus šajā jomā.

Semināra norises vieta un laiks: Talsu novada pašvaldības Lielā zāle (Kareivju iela 7, Talsi), 11. aprīlis, plkst. 13.00–15.00.

Papildinformācija un pieteikšanās: https://www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/seminars-majas-lapa-pasa-spekiem-talsos
Ilze Ventiņa, Talsu biznesa inkubators projektu vadītāja
 


Projektu konkursi ne tikai uzņēmējiem:

1. Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2017. gada 14. marta sēdes Nr. 4 lēmumiem, izsludina šādus projektu konkursus finansējuma saņemšanai 2017. gadā vadlīnijā Atbildīgs dzīvesveids:
1. Nacionāla mēroga sabiedrības informēšana un izglītošana par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un saglabāšanu (aktivitātē kopējais pieejamais finansējums EUR 105 000);
2. Nacionāla mēroga sabiedrības informēšana un izglītošana par dalīto atkritumu vākšanu un radītā atkritumu daudzuma samazināšanu (aktivitātē kopējais pieejamais finansējums EUR 105 000);
Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek īstenotas nacionāla mēroga informatīvas kampaņas, lai veicinātu sabiedrības informēšanu un izglītošanu par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību.

Vēršam uzmanību, ka projektu iesniegšana norisināsies 2 etapos, un projektu koncepciju iesniegšanas termiņš: 2017. gada 21. aprīlis.

Projekta dokumentācija, noformēta atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz LVAF administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Projektu konkursu nolikumi un to pielikumi elektroniski ir pieejami LVAF administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – Projektu konkursi, Projektu konkursu nolikumi.

Sīkāka informācija par konkursiem: tālr. 67503322; e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv


2. Līdz šā gada 21. aprīlim pulksten 12.00 vai, sūtot pa pastu, līdz 18. aprīlim (pasta zīmogs) VKKF pieņem pieteikumus šā gada 2. kultūras projektu konkursā Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, Kultūras mantojuma, Dizaina un arhitektūras, Tradicionālās kultūras un Starpdisciplināru projektu nozarēs. (Publicēts 27.03.2017.)
 
3. Līdz šā gada 21. aprīlim pulksten 12.00 vai, sūtot pa pastu, līdz 18. aprīlim (pasta zīmogs) VKKF pieņem pieteikumus mērķprogrammas Mikrobudžeta filmu ražošana projektu konkursā. (Publicēts 27.03.2017.)
 
4. Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma ietvaros

Latvijas valsts budžeta finansētā programma Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma.

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Programmas mērķis ir Latvijā dzīvojošo mazākumtautību pilnvērtīga iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un piederības sajūtas Latvijas valstij stiprināšana, Latvijas mazākumtautību etniskās unikalitātes pienesuma Latvijas sabiedrības kopējam labumam veicināšana, mazākumtautību pārstāvju pilsoniskās līdzdalības un iesaistīšanās sabiedriskajos procesos veicināšana.

Programmas mērķa grupa ir mazākumtautību un latviešu valodas plūsmas skolu jaunatne, nodrošinot, ka projektu aktivitātēs vienlaikus piedalās vienāds skaits mazākumtautību un latviešu jauniešu (50% / 50%) no pēc iespējas vairāk skolām. Netiešā mērķa grupa ir projektu aktivitātēs iesaistīto jauniešu vecāki, aizbildņi un pedagogi.

Kopējais 2017.gadā programmas ietvaros projektiem pieejamais finansējums ir 30 000 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Projektus var iesniegt Latvijas Republikā reģistrētas mazākumtautību biedrības un nodibinājumi, kuru statūtos noteiktais primārais darbības mērķis ir konkrētas mazākumtautības interešu pārstāvība, kas darbojas ar bērniem un jauniešiem, t.sk. mazākumtautību skolās.

Kā partneris obligāti piesaistāma cita Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas nav mazākumtautību NVO, kas darbojas skolu vidē un, kam uz projekta iesniegšanas brīdi ir vismaz divu gadu pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem, kā arī vismaz trīs gadu pieredze projektu rakstīšanā un īstenošanā. Programmas Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 18. aprīlis (saņemšanas datums SIF). Projektu iesniegumus var iesniegt:
personīgi (līdz plkst. 17.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3. stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā); elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: sadarbiba@sif.gov.lv.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi konkursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā līdz š.g. 12. aprīlim.

 
5. SIF sadarbībā ar KM izsludina atklātu projektu konkursu 2017.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti

Latvijas valsts budžeta finansētā mērķprogramma Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Kultūras ministriju izsludina atklātu projektu konkursu 2017.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti (turpmāk – programma) ietvaros, kas tiek finansēta no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem atbilstoši programmai piešķirtajam finansējumam.

Programmas mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīga satura veidošanu un atspoguļošanu medijos un veicināt mediju atbildīgumu un sniegto ziņu kvalitāti jautājumos, kas saistīti ar Latvijas diasporu, Latvijā dzīvojošām mazākumtautībām un personām ar invaliditāti, stiprinot Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu un kritisko domāšanu. Vienlaikus programma veicina mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata ceļā uz Latvijas simtgadi, neatkarīgi no medija veida un izmantotās platformas.

Programmas ietvaros tiks atbalstīti projekti trīs darbības virzienos:
1. atbalsts sabiedriski nozīmīga satura un kvalitatīva satura veidošanai Latvijas diasporai (turpmāk - Diaspora) – apakšvirzieni:
    1) Diasporas medijos latviešu valodā, tādējādi saglabājot diasporas saikni ar Latviju un tās kultūru (vismaz 2 projekti);
    2) Diasporas auditorijai medijos Latvijā, tādējādi saglabājot diasporas saikni ar Latviju, tās kultūru, mediju telpu (vismaz 2 projekti);
2.  atbalsts sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošanai mazākumtautību auditorijai Latvijā (turpmāk - Mazākumtautības) (vismaz 2 projekti);
3.  atbalsts sabiedriski nozīmīga satura veidošanai (vai adaptēšanai, pieejamības veicināšanai) personām ar invaliditāti (turpmāk - Personas ar invaliditāti) (vismaz 2 projekti).

Kopējais programmas finansējums projektiem – EUR 161 700,00.

Projektu var iesniegt Latvijā reģistrētas juridiskas personas, kas ir:
īpašnieki tādiem reģistrētiem masu informācijas līdzekļiem, kas ir reģistrēti vismaz četrus gadus (prasība par četru gadu termiņu neattiecas uz interneta vietnēm)1 un kura satura veidošanā iesaistītajam personālam ir saistošs ētikas kodekss (vai rīcības kodekss Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 24. panta piektās daļas izpratnē) vai kura projektā īstenošanā iesaistītais personāls ir ar biedra statusu tādās žurnālistu profesionālajās organizācijās, kuras piemēro pašregulatīvu ētikas kodeksu, vai
neatkarīgie producenti, biedrības un nodibinājumi, kuru darbība ir vērsta uz žurnālistikas materiālu veidošanu un kuri savai darbībai piemēro ētikas kodeksu vai kuru projektā īstenošanā iesaistītais personāls ir ar biedra statusu tādās žurnālistu profesionālajās organizācijās, kuras piemēro pašregulatīvu ētikas kodeksu, un kuriem ir vismaz viens partneris, kas atbilst iepriekš minētajiem (konkursa nolikuma 2.1.1.1.punkts) nosacījumiem un ar kuru noslēgts sadarbības līgums par satura izplatīšanu.
Iesniedzējs, kas iesniedz projektu darbības virziena Diaspora apakšvirzienā Diasporas medijos latviešu valodā var būt ārvalstīs reģistrēta juridiska persona, kas atbilst iepriekš minētajiem (konkursa nolikuma 2.1.1.1. un 2.1.1.2. punkts) nosacījumiem.

Programmas Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 19. aprīlis. Projektu iesniegumus var iesniegt:
personīgi (līdz plkst. 17:00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3. stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: mediji@sif.gov.lv.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi konkursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo projektu konkursu, vai arī izmantojot Skype: sif.konkursi.

Informatīvais seminārs potenciālajiem projektu iesniedzējiem notiks 2017.gada 5.aprīlī plkst.10:00 Aspazijas bulvārī 24.

Lūdzam dalībai seminārā pieteikties ne vēlāk kā līdz 3.aprīlim pa tālruni 67281752 vai sūtot e-pastu uz adresi info@sif.gov.lv. Dalība seminārā ir bez maksas.


6. SĀKSIES PIETEIKŠANĀS PROJEKTU KONKURSAM LATVIJAS SAKRĀLAIS MANTOJUMS

Rietumu Bankas labdarības fonds sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju jau sesto gadu pēc kārtas rīko projektu konkursu Latvijas sakrālais mantojums.

Pieteikumu pieņemšana sāksies 15. martā un tos varēs iesniegt līdz 18. aprīlim.

Konkursa mērķis ir sekmēt Latvijas sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļu saglabāšanu un restaurāciju. Žūrijas komisija izskatīs pieteikumus gan par dievnamu ēku, torņu un kupolu restaurācijas darbiem, gan arī par atsevišķu unikālu interjera objektu saglabāšanu, kā altārgleznas, lustras, kroņlukturi u.c.

Iesniegtos projektus vērtēs žūrija, kuras sastāvā ir Rietumu Bankas labdarības fonda pārstāvji un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvji, kas izvērtēšanas procesā dalās savā pieredzē un redzējumā, tā palīdzot noteikt aktualitāti un nepieciešamību sakrālā mantojuma saglabāšanā.

“Atbalsts Latvijas reliģiskajām kopienām Fondam ir bijis svarīgs jau no tā dibināšanas sākuma, jo ir saprotams, ka draudzēm ir jāpieliek īpašas pūles, lai saglabātu vēsturiskās ēkas un artefaktus, kuru stāvokli neizbēgami ietekmē laiks un reizēm arī cilvēku rīcība. Nav svarīgi, vai baznīca atrodas lielpilsētā, vai mazos reģionos, svarīgi, ka tajā ir draudze ar aktīviem tās biedriem, kuri mērķtiecīgi rīkojas savas sakrālas ēkas saglabāšanā,” uzsver Rietumu Bankas labdarības fonda valdes priekšsēdētāja Inga Šīna.

“Mums ir dota privilēģija dzīvot ar kultūru piepildītā pasaules vietā – Eiropā, kur apziņas veidošanas un ainavas nozīmīgākie elementi ir senās garīgās dominantes. Kultūras mantojums ir vērtība, kas pieder ne tikai mūsu laika, bet arī nākotnes sabiedrībai, tāpēc nozīmīgi ir atbalstīt labas gribas izpausmes vērtību praktiskā, profesionālā un kvalitatīvā saglabāšanā. Šis projekts dod iespēju izglābt vairākus vēsturiski nozīmīgus objektus vai to daļas no bojāejas, kuriem citkārt diez vai būtu bijusi iespēja iegūt finansējumu. Tādēļ man ir gandarījums iesaistīties Latvijas sakrālā mantojuma projektu pieteikumu izvērtēšanā, “ papildina Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis.

Atbilstoši šī gada konkursa nolikumam, iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai drīkst jebkura Latvijā reģistrēta reliģiskā organizācija vai biedrība, kuras īpašumā vai valdījumā atrodas valsts vai vietējas nozīmes valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi. Kopējais konkursa finansējuma apjoms šogad ir 25 000 EUR; vienam projektam – līdz 5000 EUR.

Konkursa nolikums - https://www.rblf.lv/news

Konkursā apstiprinātie projekti, kuriem tiks piešķirts finansējums, tiks publicēti Rietumu Bankas labdarības fonda mājas lapā.

Par projektu konkursu Latvijas sakrālais mantojums:
Rietumu Bankas labdarības fonds rīko projektu konkursu Latvijas sakrālais mantojums kopš 2012. gada. Šo gadu laikā atbalsts sniegts 35 baznīcām visā Latvijā. Kopējā atbalsta summa pa šiem gadiem - 116 726 EUR. Konkursa rezultātā Rietumu Bankas labdarības fonds 2016. gadā piešķīra finansējumu šādām baznīcām: Bikavas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcai; Landskoronas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcai; Landzes Evaņģēliski Luteriskajai baznīcai; Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcai; Moskvinas vecticībnieku kopienas lūgšanu namam; Smiltenes Evaņģēliski Luteriskajai baznīcai.


7. Aicina pieteikties Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projektu konkursā
 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina pieteikties Interreg Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam (programma) otrajā projektu konkursā. Pieteikumus var iesniegt līdz 2017. gada 31. maija plkst. 12:00.

Projektus aicinām iesniegt programmas 4 prioritātēs: ilgtspējīga un tīra vide, nodarbinātības un darbaspēka mobilitātes uzlabošana, sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums un uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un labas pārvaldes rezultātā.

Finansējumam var pieteikties valsts iestādes (valsts institūcijas, reģionālās un vietējās iestādes) un valsts iestādēm līdzvērtīgas iestādes, kā arī nevalstiskās organizācijas.

Programmas teritorijā ir Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Paņevežas, Utenas un Kauņas apriņķi Lietuvā un Kurzemes, Zemgales un Latgales reģioni Latvijā. Projekta pieteikumu var iesniegt vismaz divi projekta partneri (vismaz viens no Latvijas un vismaz viens no Lietuvas).

Kopējais indikatīvais līdzfinansējums šajā projektu konkursā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ir 21,8 miljoni eiro. No ERAF var līdzfinansēt 85% no projektu attiecināmās izmaksas.

Lai saņemtu papildu informāciju par otro projektu konkursu, kā arī saņemtu konsultācijas par projektu idejām, projektu iesniedzēji tiek aicināti apmeklēt bezmaksas informatīvos seminārus. Tie notiks 2017. gada 11. aprīlī Preiļos, 12. aprīlī Utenā, 19. aprīlī Tērvetē un 20. aprīlī Klaipēdā. Darba valoda – angļu.

Plašāka informācija pieejama tīmekļa vietnē www.latlit.eu/calls-for-proposals/2nd.

Pirmais programmas projektu konkurss norisinājās no 2016. gada 29. aprīļa līdz 5. augustam. Tajā tika iesniegti 158 projekti. No tiem tika izvēlēts 41 sadarbības projekts ar maksimālo pieejamo finansējumu 20 862 958 eiro.

Informāciju sagatavoja: Jānis Vanags, vecākais eksperts , Interreg Latvija – Lietuva programma, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Tālr. 67026937, E-pasts: janis.vanags@varam.gov.lvKurzemes reģiona pašvaldību izsludinātie konkursi vietējā mērogā:

1.  Liepājā - līdzfinansējums vēsturiskajām ēkām

Liepājas pilsētas pašvaldība aicina iesniegt projektu iesniegumus kultūras pieminekļu saglabāšanai saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2015. gada 14. maija saistošajiem noteikumiem Nr.13 Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai (turpmāk – saistošie noteikumi).

Ar saistošajiem noteikumiem, iesnieguma veidlapām un informatīvajiem materiāliem var iepazīties pašvaldības mājas lapā – www.liepaja.lv, sadaļā: Pašvaldība/Līdzfinansējums vēsturiskajām ēkām vai darba dienās Liepājas pilsētas būvvaldē, 131. kab., Rožu ielā 6, Liepājā.

Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš – 2017. gada 25. aprīlis.

Pieejamais līdzfinansējums 2017. gadam – 100 000 EUR.

Plānoto izmaksu aprēķins jāsaskaņo ar LPPI Komunālā pārvalde būvtehniķi Juri Jākobsonu (Uliha ielā 44, Liepājā, m.t.: 29148047).
Kārtība, kādā kultūras piemineklis būs pieejams sabiedrības apskatei, jāsaskaņo ar Liepājas pilsētas būvvaldes kultūras pieminekļu inspektori Ilzi Bernāti (Rožu ielā 6, Liepājā, mobilā telefona Nr.20260402).

Projekta iesniegumus jāiesniedz Liepājas pilsētas pašvaldībā (Rožu ielā 6, Liepājā), Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai nosūtot pa pastu, norādot adresi: Liepājas pilsētas pašvaldība, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401.


2. Durbes novadā - Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai

Konkursa Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošana Durbes novadā 2017. gadā mērķis ir veicināt Durbes novada administratīvās teritorijas labiekārtošanu, iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdarbību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu sakopšanā un labiekārtošanā, vides uzturēšanā, izmantojot savu finansējumu un piesaistot Durbes novada pašvaldības līdzfinansējumu.

Papildus informācija: www.durbe.lv


3. Kuldīgas novadā -  Bērnu un jauniešu centrs izsludina Kuldīgas jauniešu iniciatīvu projektu konkursu 2017, kas sniedz jauniešiem iespēju iegūt līdz 300 EUR savu iniciatīvu realizēšanai.

Viens no svarīgākajiem, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra darbības virzieniem ir atbalsts aktīvajiem jauniešiem, kas paši ir gatavi radīt aktivitātes sev un citiem. Ne reizi vien ir dzirdēts, ka jaunieši saka ka viņiem nav ko darīt, bet cik no viņiem ir gatavi paši kaut ko darīt lietas labā? Kuldīgas jauniešu iniciatīvu projektu konkurss šādu iespēju sniedz jebkuram 13-25 gadu vecam jaunietim, kurš ir gatavs uzdrošināties realizēt savas idejas.

Vienalga vai tie ir netradicionāli sporta treniņi vai sacensības, apmācības, radošās darbnīcas, iknedēļas filmu vakari vai mini koncerti pilsētas ielās, vistrakākās idejas ir īstenojamas ja pie tām strādā.

Projektus var iesniegt līdz šī gada 25. aprīlim.

Plašāka informācija par projektu konkursu BJCKULDIGA.BLOGSPOT.COM


 4. Pāvilostas novadā - Pašvaldība izsludina projektu konkursu

Konkursā var iesniegt projektus, kuru realizācija notiek Pāvilostas novadā un kuru rezultāti  ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam  un tā iedzīvotājiem.

Projektu konkurss tiek izsludināts no 2017. gada 1. marta līdz 7. aprīlim plkst. 12:00 (laiks, līdz kuram var iesniegt projekta pieteikumus). Projektu pieteikumi iesniedzami Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā  pie projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres.

Projektu vērtēšana notiks līdz 2017. gada 19. aprīlim. Projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti rakstiski pretendentiem un publiski ar pašvaldības informatīvā izdevuma Pāvilostas Novada Ziņas un novada mājas lapas www.pavilosta.lv starpniecību.

Pāvilostas novada domes piešķirtā finansējuma apjoms šai aktivitātei ir 3000,00 EUR. Maksimālā summa vienam projektam ir 700,00 EUR.

Projektu konkursa Nolikumu un projekta pieteikuma veidlapas skatīt mājas lapā www.pavilosta.lv, sadaļā Aktuāli Pāvilostas novadā un Domes dokumenti. Nolikumu un veidlapas var saņemt arī Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā  pie projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres, tel. 63484561.

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere


 5. Priekules novada pašvaldība izsludina projektu konkursu 2017

Priekules novada pašvaldība izsludina projektu konkursu 2017.

Arī šogad projektu konkursam būs trīs virzieni:
1. Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā,
2. Nevalstisko organizāciju aktivitāšu veicināšana Priekules novadā,
3. Kultūras iniciatīvas Priekules novadā.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu kopējais finansējums ir sarucis līdz 9000.00 EUR.

Projektu iesniegumu iesniegšanas gala termiņš ir 2017. gada 3. aprīlis.

 
6. Saldus novada pašvaldība izsludina Saldus novada pašvaldības projektu fonda projektu pieteikumu konkursu

Saldus novada pašvaldība izsludina projektu konkursu biedrībām un nodibinājumiem.

Šogad projektu fonda līdzekļi tiks apgūti piecu programmu ietvaros: vispārīgā projektu programma, kultūras projektu programma, jauniešu projektu programma, mājražotāju atbalsta projektu programma un Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju (LEADER pieejas īstenošanas) projektu līdzfinansējuma programma.

Projektu pieteikumu iesniegšana Saldus novada pašvaldībā, Avotu ielā 12, 3. st., 302. kabinetā, no 2017. gada 10. marta līdz 10. aprīlim plkst. 15:00.

Projektu fonda konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejami Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv un Saldus novada pašvaldībā, Avotu ielā 12, 3. st., 309. kab. pie galvenās projektu speciālistes Gintas Ernšteinas (tālr. 63807913 vai 25479827, e-pasts: projektu.fonds@saldus.lv).


7. Vaiņodes novada dome aicina iesniegt pieteikumus pašvaldības projektu konkursam Darīsim paši 2017.

Ar 2017. gada 1. martu tiek izsludināts nu jau gadskārtējais pašvaldības projektu konkurss Darīsim paši 2017. Pašos pamatos konkursa ideja nav mainījusies. Arī šogad gan biedrības, gan nereģistrētas iedzīvotāju grupas varēs pieteikties finansējumam publisku pasākumu vai publiskās infrastruktūras uzlabošanai. Šogad Nolikumā ir precizēta projektu vērtēšanas kārtība, saskaņā ar kuru katrs komisijas loceklis projektus vērtēs individuāli, piešķirot vērtēšanas kritērijos paredzētos punktus. Projekti saņems augstākus vērtējumus, ja tajā vairāk darbosies paši dalībnieki, ieguldot savu darbu, vai arī projektam būs plaša ietekme,- lielāka mērķauditorija, piemēram kāds publisks pasākums. Projektus vērtēs komisija 5 cilvēku sastāvā, kuru lēmums būs jāapstiprina Vaiņodes novada domes sēdē.  Šogad kopējais finansējuma apjoms sastāda 4000 eiro. Vienam projektam maksimāli pieejamā summa joprojām ir 500 eiro. Nav nekādu ierobežojumu attiecībā uz tiem iesniedzējiem, kuru projekti tika atbalstīti iepriekšējā gadā,- laipni aicināti darboties arī šogad.  Projektus varēs iesniegt līdz 2017. gada 4. aprīlim. Nolikums ar pielikumiem, tanī skaitā pieteikuma veidlapa pieejama mājas lapā www.vainode.lv.


8. Ventspils pilsētas Sociālais dienests izsludina Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursu.

Konkursā var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kuras ar savu darbību vēlas sniegt atbalstu dažādām Ventspils pilsētā dzīvojošām mazaizsargātām un sociālā riska iedzīvotāju grupām, veicināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu, sekmēt alternatīvu pakalpojumu, palīdzības un atbalsta formu izveidi Ventspils pilsētā, piesaistot pašvaldības finanšu līdzekļus.

Projekta iesniedzējiem jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 30% apmērā no kopējām projekta izmaksām.  Maksimālais  pašvaldības finansējuma apjoms vienam projektam ir 1500 eiro.

Projekti jāiesniedz Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, Ventspilī, līdz š.g. 5. aprīlim  plkst. 16:00.

Par sociāli mazaizsargātām personu grupām uzskatāmas daudzbērnu ģimenes, nepilnās ģimenes, personas ar invaliditāti, pensionāri, personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, ilgstošie bezdarbnieki, personas ar dažāda veida atkarībām, bezpajumtnieki, politiski represētās personas, bērni u.c. personu grupas.

Ar Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursa nolikumu var iepazīties ventspils.lv vai arī to var saņemt Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, Ventspilī, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00, kontaktpersonas tālrunis 63601202, e-pasts: socdienests@ventspils.lv.

2016. gadā kopumā pašvaldība līdzfinansējusi 5 projektus par kopējo summu 5663,33 eiro. Tika atbalstīti projekti, kuru ietvaros organizēti kulinārijas kursi senioriem, mājturības nodarbības bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, iegādāta sakņu griežamā mašīna zupas virtuves vajadzībām, kā arī atbalstīti citi projekti.


9. TIEK IZSLUDINĀTA VENTSPILS IKT PILOTPROJEKTU PROGRAMMAS 2. KĀRTA – IESPĒJA PRETENDĒT UZ VENTSPILS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU

Tiek izsludināta Ventspils IKT pilotprojektu programmas 2. kārta – iespēja pretendēt uz Ventspils pašvaldības līdzfinansējumu.

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde Ventspils Digitālais centrs izsludina Ventspils pilsētas pašvaldības IKT pilotprojektu finansēšanas konkursa otro kārtu.

Nolūkā īstenot pārdomātus un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (turpmāk – IKT) nozares vajadzībām un tendencēm atbilstošus pasākumus,sniedzot atbalstu IKT uzņēmumiem, Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde Ventspils Digitālais centrs izsludina Ventspils pilsētas pašvaldības IKT pilotprojektu finansēšanas konkursa otro kārtu.

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu komercsabiedrībām, kas īsteno jaunu IKT risinājumu – infrastruktūras, aprīkojuma vai programmatūras izstrādi, testēšanu un ieviešanu Ventspilī, veidojot Ventspils pilsētu kā viedo tehnoloģiju centru. Konkurss tiek organizēts, lai veicinātu Ventspils IKT nozares attīstības stratēģijas un rīcības plāna 2014.-2020. gadam īstenošanu.

Piedalīties konkursā un pretendēt uz noteiktā atbalsta saņemšanu var komersanti un personas, kas VID Nodokļu maksātāju reģistrā ir reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji. Lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu, konkursā iesniegtajiem projektiem ir jāatbilst vismaz vienai no šādām tēmām: vieda pārvalde, vieda ekonomika, vieda mobilitāte, vieda vide, viedi iedzīvotāji vai vieda pilsētvide.

Viena IKT pilotprojekta maksimālā atbalsta intensitāte ir līdz 80% (astoņdesmit procentu) no attiecināmajām izmaksām. Minimālais atbalsta apjoms ir 2 000 EUR, bet maksimālais apjoms 15 000 EUR. Projektiem pieejamais finansējums konkursa otrajā kārtā ir vairāk kā EUR 90 000.

Projektu pieteikumi Ventspils Digitālajam centram jāiesniedz elektroniski līdz 2017. gada 30. aprīlim.

Ar IKT pilotprojektu finansēšanas konkursa nolikumu var iepazīties šeit vai arī to iespējams saņemt elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu gints.korts@ventspils.lv.

Pirmajā konkursa kārtā no septiņiem iesniegtajiem pieteikumiem tika atbalstīti pieci projekti par kopējo summu 72 903 EUR. Visi projekti saņēma maksimālo atbalsta intensitāti 80% apmērā. Pateicoties pirmās kārtas finansējuma saņemšanai Ventspilī tiks veidota pirmā datorredzes laboratorija Eiropā (SIA PlayGineering Systems), kā arī taps jauni produkti: interaktīvas grīdas spēles programmēšanas apguvei, SOS aplikācija (SIA Aspired), runājošās atkritumu urnas (SIA ORAM mobile), kā arī viedais logs - projekcijas ekrāns (SIA EuroLCDs).


10. Ventspils novada pašvaldībā - projektu konkurss Mēs savā novadā 2017

Ventspils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursam vides kvalitātes uzlabošanai Ventspils novadā.  Atbalstot biedrības, sabiedriskās un privātās struktūras, kuras darbojas Ventspils novada administratīvajā teritorijā, un veicinot Ventspils novada kultūrvides veidošanu, labiekārtošanu, infrastruktūras attīstību un kultūras vērtību saglabāšanu, Ventspils novada pašvaldība aicina piedalīties projektu konkursā Mēs savā novadā 2017.

Projektu konkursa mērķi ir tūrisma attīstības veicināšana, pieejamības nodrošināšana vides objektiem, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un novada, pilsētas, pagastu tēla veidošana.

Projektu konkursa finansējums ir 5 000 eiro. Viena projekta realizēšanai piešķirs ne vairāk kā 500 eiro. Projektu pieteikumus var iesniegt Ventspils novada pašvaldības struktūrvienības, tai skaitā pilsētas un pagastu pārvaldes, kā arī Ventspils novadā reģistrētas biedrības un nodibinājumi.

Projektu iesniegšanas termiņš – 28. aprīlis.

 
11. Ventspils novada pašvaldībā - projektu konkurss Solis 2017

Ventspils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursam, tādējādi finansiāli atbalstot Ventspils novada uzņēmēju iniciatīvu realizēšanu uzņēmējdarbības attīstībā.  Konkursa Solis 2017 uzdevums ir Ventspils novada uzņēmēju iniciatīvu īstenošana uzņēmējdarbības attīstībā, kas saistītas ar jaunu darbavietu izveidošanu, radot inovatīvus produktus un pakalpojumus ar paaugstinātu pievienoto vērtību, veicinot saimnieciskās darbības attīstību un dažādošanu un ražošanas resursu izmantošanas efektivitāti.

Projektu konkursa finansējums ir 10 000 eiro. Viena projekta realizācijai piešķirs ne vairāk kā 1 000 eiro. Pieteikumus var iesniegt Ventspils novadā reģistrētas komercsabiedrības, individuālie komersanti, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji reģistrētās fiziskās personas un fiziskās personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ventspils novadā, kuras atbalsta gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskā darba veicējas. Projektu iesniegšanas termiņš – 28. aprīlis.


12. Ventspils novada pašvaldībā - Kultūras projektu konkurss 2017

Lai atbalstītu pašvaldības struktūrvienības, biedrības, sabiedriskās un privātās struktūras, kuras darbojas kvalitatīvu, ekonomiski efektīvu kultūras pasākumu organizēšanā Ventspils novada administratīvajā teritorijā un veicinātu Ventspils novada kultūrvides veidošanu, kultūras vērtību saglabāšanu, jaunrades attīstīšanu un sabiedrības integrāciju, Ventspils novada pašvaldība izsludina projektu konkursu.

Projektu konkursa Ventspils novada pašvaldības finansējuma saņemšana kultūras pasākumiem uzdevumi ir  finansiāli atbalstīt pašvaldības struktūrvienības, nevalstiskās organizācijas, komercsabiedrības, fiziskas personas, kuras reģistrētas kā saimnieciskā darba veicēji, sabiedriskās un privātās struktūras, kuras darbojas kvalitatīvu, ekonomiski efektīvu kultūras pasākumu organizēšanā Ventspils novadā, izņemot domes noteiktos ikgadējos pasākumus, Ventspils novada pašvaldības iestādes, aģentūras, kapitālsabiedrības un pašvaldības finansētos kolektīvus. Kopējais finansējuma apjoms – 7000 eiro. Viena projekta realizācijai var piešķirt ne vairāk kā 600 eiro. Projektu iesniegšanas termiņš – 13. aprīlis.


13. Ventspils novada pašvaldībā - projektu konkurss Jaunietis darbībā 2017

Lai atbalstītu pašvaldības struktūrvienības, biedrības, sabiedriskās un privātās struktūras, kuras darbojas kvalitatīvu, ekonomiski efektīvu jauniešu pasākumu organizēšanā Ventspils novada administratīvājā teritorijā un veicinātu Ventspils novada jauniešu iniciatīvu realizēšanu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, brīvā laika pavadīšanā, kā arī uzlabotu savstarpējās sadarbības iespējas, Ventspils novada pašvaldība izsludina projektu konkursu Jaunietis darbībā 2017.

Projektu konkurss Jaunietis darbībā 2017 paredzēts Ventspils novada jauniešu iniciatīvu realizēšanai un līdzdalībai novada sabiedriskajā dzīvē. Projektu konkursa mērķis ir sniegt iespēju jauniešiem iegūt jaunu pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā un īstenošanā, veicināt jauniešu aktivitāti izglītojošu un lietderīga brīvā laika pavadīšanas pasākumu organizēšanā un uzlabot savstarpējās attiecības un sadarbības iespējas. Projektu konkursa līdzekļi tiks piešķirti projektiem, kas domāti jauniešu brīvā laika lietderīgai izmantošanai, pozitīvai Ventspils novada tēla veidošanai un popularizēšanai, jauniešu līdzdalībai sabiedrības dzīvē, iedzīvotāju, īpaši jauniešu, informētības un nodarbinātības veicināšanai, karjeras izglītībai, sociālā riska grupu integrācijai, veselību veicinošiem un sporta pasākumu rīkošanai, dažādu radošo darbnīcu organizēšanai, kultūras, tematisko, dažādu sadarbības un sadraudzības pasākumu rīkošanai.  Konkursa pasākumu finansēšanas fonds ir 3000 eiro, bet vienam projektam maksimāli piešķiramais - 400 eiro.

Projektu iesniegšanas termiņš - 13. aprīlis.
www.ventspilsnovads.lvInformāciju apkopoja:
Baiba Kūma
Kurzemes plānošanas reģiona
Uzņēmējdarbības atbalsta centrs
Tel. 63807276
Komentāri
Pašlaik komentāru nav!
Pievieno jaunu komentāru:

Lūdzu autorizējies, lai komentētu.
Aicinājums
Ja jums ir interesanta informācija par kādu notikumu (vai jau notikušu, vai gaidāmu), dodiet ziņu mūsu portāla redakcijai: redakcija@kurzemnieks.lv.
Aptauja
Vai esat gatavs atbilstoši šī brīža apstākļiem taupīt:
pilnībā gatavs un jau dzīvoju taupīgāk, ierobežojot ikdienas tēriņus,
vēl nezinu, kur un kā ietaupīt,
nepieņemu situāciju un to, ka tagad ikdienā no kaut kā jāatsakās,
taupīt negrasos,
neesmu domājis par šo jautājumu.