Aizvērt
Redakcija
Daiga Bitiniece
Galvenā redaktore
Tālr. 63350567
Dina Poriņa
Literārā redaktore
Tālr. 63350568
Daina Tāfelberga
Žurnāliste
Tālr. 63350563
Inta Jansone
Žurnāliste
Tālr. 63350568
Amanda Gustovska
Žurnāliste
Tālr. 63350565
Kristīne Pabērza
Žurnāliste
Tālr. 63350565
Laila Liepiņa
Maketētāja, portāla redaktore
Tālr. 63350568
Inese Slūka
Maketētāja
Tālr. 63350563
Administrācija
Inese Opelta
Valdes priekšsēdētāja
Tālr. 63350564