Aizvērt
Banera ievietošana - baneris jāiesniedz vismaz 3 dienas pirms ievietošanas.
Skaņa - skaņas efektiem jābūt izslēgtiem pēc noklusējuma. Jābūt iespējai skaņu ieslēgt un izslēgt.
Banera links (URL) - banera linkam jābūt saistītam tikai ar reklamēto tīmekļa lapu, drīkst lietot tikai latīņu burtus. Linkam jāatveras jaunā logā.
Banera svars (KB) - fails nedrīkst būt smagāks par 60 KB.

Prasības un noteikumi baneriem Flash formātā:
  1. Banerī izmantots ActionScript 2. Ja izmantots ActionScript 3, tad par reklāmas ievietošanu jāvienojas individuāli.
  2. Links Flash banerī nav jāliek. Flash baneros ir jāiestrādā poga click TAG. Jāievēro mazo un lielo burtu secība. Pogas elementiem jāatrodas augšējā slānī, tam jābūt redzamam visu animācijas laiku.
  3. Līdz 30 kadriem sekundē.
  4. Jebkādu ārējo datu pieprasījumi bez iepriekšējas saskaņošanas ir aizliegti.
  5. Flash baneris nedrīkst patērēt vairāk kā 25% no standarta procesora jaudas, maksimālajā punktā - līdz 60%.  Kāpums līdz 60% ir pieņemams īsos (1-2 sekundes) periodos. Ja procesora noslodze ir vienmērīgi augsta (ap 60%) visu atskaņošanas laiku, baneris netiek pieņemts.