Aizvērt
Portālā kurzemnieks.lv publicēto materiālu, tai skaitā fotoattēlu, pārpublicēšana un pavairošana pieļaujama tikai ar SIA "Jaunais kurzemnieks" piekrišanu. Citēšanas gadījumā obligāti jāpievieno aktīva saite.

Ja lietotājs vēlas izmantot  kurzemnieks.lv esošos materiālus, lietotājam jāsazinās ar SIA "Jaunais kurzemnieks", rakstot e-pastā redakcija@kurzemnieks.lv vai zvanot pa tālr. 63350567, 63350568.