Aizvērt

Piedzīvots daudz

2018. gada 3. oktobrī, 04:00
Raksta autors: Inguna Spuleniece
Piedzīvots daudz
Vēlēšanu iecirkņi atvērti jau 1. oktobrī. V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā esošais atrodas klašu telpā, tādēļ to iekārtoja tikai pirms pašas atvēršanas. Kad "Kurzemnieks" viesojās iecirknī, vēlēšanu komisijas priekšsēde Jana Jansone vēl gatavoja informatīvos materiālus.
Foto: Lāsma Reimane
Vēlēšanu iecirknis, kas atrodas V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas telpās Piltenes ielā 25 (bijušajā V.Plūdoņa ģimnāzijā), ir viens no 58 valstī, kurā vēlētāji no šodienas var nodot glabāšanā savu balsi. Kopš tā izveidošanas 2003. gadā vēlēšanu komisiju te vada skolas direktore Jana Jansone.
AR SAVU KOMANDU

„Mani uzrunāja tad, kad šeit veidoja iecirkni. Protams, pirms katrām vēlēšanām komisijās ir jāpiesakās no jauna, bet tā iznācis, ka, tolaik iespēju izmantojusi, nu jau būšu iecirkņa komisijas priekšsēde kādās 20 vēlēšanās, referendumos un tautas nobalsošanā. Man paveicās, ka varēju veidot savu komandu, mudinot cilvēkus iesniegt savu piedāvājumu novada vēlēšanu komisijai. Kopš pirmās dienas ar mani kopā ir Skaidrīte Jumiķe, Laila Zudāne, bet nāk klāt arī jaunie,” atzīst J.Jansone.


PAT 4000 BALSOTĀJU

Komisijas priekšsēde uzskata, ka šajā iecirknī vienmēr saglabāt mieru un neizraisīt vēlētāju neapmierinātību izdodas tādēļ, ka ir plašas telpas. Vēlēšanu dienā par iecirkni pārtop skolas zāle. Skaitliskā ziņā šurp nākot daudz cilvēku. Kādā referendumā bijis vairāk nekā 4000 apmeklētāju. „ Pie mums braukuši absolventi, reizi bijuši kāzinieki ar visiem viesiem,” J.Jansone neņemas paredzēt, cik vēlētāju būs šoreiz, bet komanda esot gatava pamatīgam darbam.


PA JOKAM UN NOPIETNI

Vēlēšanu dienā gadoties dažādi pārpratumi. Ir gadījies, ka iecirknī atstāta pase, brilles, listē ierakstīti novēlējumi utt. J.Jansone teic, ja novēlējums uzrakstīts otrajā pusē, tad liste tiek uzskatīta par derīgu, bet, ja pāri kandidātu uzvārdiem, tad komisija lemj. „Tagad ir ļoti strikti: ja kandidātu grib atbalstīt, pie uzvārda jāvelk krustiņš, nevis ķeksītis. Cilvēki saprot dažādi, ko nozīmē vārds atzīmēt,” pārliecinājusies komisijas priekšsēde.

Visbiežāk pieļautā kļūda, ko izdara ne tikai veci cilvēki, – urnā iemet biļetenu bez aploksnes. Otra kļūda: vienā listē godprātīgi izdarītas atzīmes par konkrēta saraksta kandidātiem, bet arī pārējās tiek ieliktas aploksnē un iemestas urnā. J.Jansones vadītajā iecirknī ik vēlēšanās šādu gadījumu mēdzot būt līdz pat desmit. Bieži mēģinot ar mēli slapināt aploksni, lai to aizlīmētu, aizmirstot, ka tās ir pašlīmējošās.

Iecirknī ir iespēja balsot gan aiz aizslietņa, gan noslēgtā kabīnē. Daudzi vēlētāji gribot būt vienatnē ar savu izvēli, tādēļ stāvot rindā pie kabīnes durvīm.


PIRMS UN PĒC VĒLĒŠANĀM

Iecirknī darbs sācies jau nedēļu pirms vēlēšanām, bet beigsies, visticamāk, 7. oktobra rītausmā. J.Jansone atgādina, ka viņas vadītais iecirknis ir starp tiem, kurā no šodienas var nodot balsi glabāšanā iecirkņa darba laikā. Viss notiek kā vēlēšanu dienā. Ja vēlētājs pārdomā, viņš 6. oktobrī var izdarīt citu izvēli, iepriekšējā tiks anulēta. To darīt arī var tikai iecirknī, kurā iepriekš balss nodota glabāšanā. Vēlētāji var nākt uz iecirkņiem palasīt partiju programmas, uzzināt par kandidātiem. „Šajās vēlēšanās piedāvājums ir raibs. Es savu lēmumu esmu pieņēmusi jau pirms laba laika. Gadās, ka iecirknī vēlētāji prasa padomu, bet mums nav tiesības aģitēt. Parasti cilvēki respektē, kad to pasakām. Mēs drīkstam ieteikt, kur paskatīties informāciju, kā, ko un kāpēc darīt, bet mums nav tiesību ietekmēt balsojumu.”

J.Jansone pieļauj, ka šoreiz būs daudz pieteikumu balsošanai mājās: „Toreiz, kad bija referendums par valsts valodu, ko izsludināja Vaira Vīķe-Freiberga, uz mājām sāka braukt desmitos no rīta un beidza desmitos vakarā. Janvāra sniegputenī bija jāapbraukā vairāk nekā 200 māju. (Parasti iecirknī ir ap 30 māju.) Tie, kas brauca pa mājām, nāca pārģērbties, jo bija izmirkuši. Ar mašīnu kupenu dēļ visur nevarēja iebraukt, gāja kājām. Situācija bija saasināta, cilvēki satraucās, ka pie viņiem neatbrauks.”

Bet komisijas darbs nebeidzas ar iecirkņa slēgšanu. No sākuma komisija matemātiski saskaita, vai saskan izdoto aplokšņu un reģistrēto balsotāju skaits. Tikai tad tiek vērtas vaļā urnas, skenētas balsis. Manuāli skaitot, darbs bijis arī līdz sešiem rītā, bet tagad procesu atvieglo tehnika. „Pēc tam mēs aizvedam un nododam visu novada komisijai un paši varam doties pie miera,” smaida J.Jansone.JANA JANSONE ATGĀDINA
  • Uz iecirkni nākt ar derīgiem personu apliecinošiem dokumentiem.
  • Ja vajadzīgs, līdzi ņemt brilles.
  • Nekādā gadījumā nedrīkst balsot kāda cita vietā.
  • Izdarot listē atzīmes, pie kandidātu uzvārdiem, kurus grib izcelt, likt krustiņu, nevis ķeksīti.
  • Nemest listi urnā bez aploksnes.
  • Nesalikt aploksnē visas listes.
  • Necensties aploksni pirms aizlīmēšanas mitrināt, tā ir pašlīmējoša – jānoplēš tikai aizsargkārtiņa.13. Saeimas vēlēšanu dienā, 6. oktobrī, vēlētāji drīkst balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs.

Balsošanas dokumenti 13. Saeimas vēlēšanās ir:
  • derīga Latvijas pilsoņa pase,
  • derīga Latvijas pilsoņa personas apliecība (eID) kopā ar vēlētāja apliecību.

Vēlētāja apliecību var saņemt tajā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, kurā izsniegta personas apliecība. Vēlētāju apliecību izsniegšana notiks arī 6. oktobrī.
Vēlētāju apliecību var saņemt:
3. un 4. oktobrī no 9.00 līdz 16.30;
5. oktobrī no 9.00 līdz 16.00;
6. oktobrī no 8.00 līdz 17.30.

Latvijā darbojas 955 iecirkņi, no tiem Kuldīgas novadā – 20, Skrundas novadā – četri, Alsungas novadā – viens.

Vēlēšanu iecirkņi atvērti:
3. oktobrī no 17.00 līdz 20.00;
4. oktobrī no 9.00 līdz 12.00;
5. oktobrī no 10.00 līdz 16.00;
vēlēšanu dienā, 6. oktobrī, no 7.00 līdz 20.00.

• Kuldīgas novada vēlēšanu komisijas priekšsēde ir Inese Ozola, tālr. 63323562, 27020961;
• Alsungas novada – Laila Jankovska, tālr. 29470226;
• Skrundas novada – Māris Benefelds, tālr. 26438142;
• Centrālās vēlēšanu komisijas diennakts uzziņu tālr. 67049999.BALSOŠANA VĒLĒTĀJA ATRAŠANĀS VIETĀ

Lai pieteiktu balsošanu mājās, slimnīcā vai pansionātā, vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties iecirknī, kādai uzticības personai (rads, draugs, pastnieks, sociālās aprūpes darbinieks, kaimiņš) uz vēlēšanu iecirkni tuvāk dzīvesvietai līdz 6. oktobra 12.00 jāatgādā balsotāja pašrocīgi rakstīts iesniegums brīvā formā.

Iesniegumā jānorāda:
• vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods;
• iemesls, kādēļ nepieciešama balsošana atrašanās vietā;
• precīza adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai.

Ieteicams norādīt arī ēkas ārdurvju kodu, ja tāds ir, un telefona numuru, pa kuru vēlēšanu komisija var sazināties ar vēlētāju problēmsituācijās.

Vēlētāja uzticības persona iesniegumu var uzrakstīt arī iecirknī. Šajā gadījumā iesniegumā papildus norāda arī vēlētāja uzticības personas vārdu un uzvārdu.

Ja vēlētājam ir drošs elektronisks paraksts, iesniegumu var nosūtīt savai pašvaldībai e-pastā vai portālā Latvija.lv. Pašvaldība iesniegumu pārsūtīs pašvaldības vēlēšanu komisijai nogādāšanai attiecīgajā vēlēšanu iecirknī. Sūtot elektroniski, tas jādara savlaicīgi, lai iesniegumu paspētu nogādāt iecirknī.BALSS NODOŠANA GLABĀŠANĀ

Ja nav iespējams nobalsot vēlēšanu dienā, vēlētājs var nodot savu balsi glabāšanā no šodienas, 3. oktobra, 58 iecirkņos visā valstī. Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada pilsoņiem vistuvākais iecirknis, kas pieņem balsis glabāšanā, ir 547. iecirknis Kuldīgā, V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā, Piltenes ielā 25. Glabāšanā nodotās balsis tiks uzkrātas atsevišķā vēlēšanu kastē. Vēlētājs, kurš nodevis balsi glabāšanā, drīkst balsot atkārtoti vēlēšanu dienā, taču tikai konkrētajā iecirknī. Šādā gadījumā iecirkņa komisija iepriekšējā sarakstā anulēs ierakstu par balss nodošanu glabāšanā, vēlētāju reģistrēs vēlēšanu dienas balsotāju sarakstā un atkārtoti izsniegs balsošanas materiālus. Rezultātam pieskaitīs vēlēšanu dienā nodoto balsi.


Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Komentāri
Pašlaik komentāru nav!
Pievieno jaunu komentāru:

Lūdzu autorizējies, lai komentētu.
Aicinājums
Ja jums ir interesanta informācija par kādu notikumu (vai jau notikušu, vai gaidāmu), dodiet ziņu mūsu portāla redakcijai: redakcija@kurzemnieks.lv.
Aptauja
Vai esat gatavs atbilstoši šī brīža apstākļiem taupīt:
pilnībā gatavs un jau dzīvoju taupīgāk, ierobežojot ikdienas tēriņus,
vēl nezinu, kur un kā ietaupīt,
nepieņemu situāciju un to, ka tagad ikdienā no kaut kā jāatsakās,
taupīt negrasos,
neesmu domājis par šo jautājumu.