Aizvērt

Sabiedriskā apspriede Saldū par rīcības plānu nacionālās identitātes, NVO un sabiedrības integrācijas politiku

2018. gada 14. maijā, 17:27
Sabiedriskā apspriede Saldū par rīcības plānu nacionālās identitātes, NVO un sabiedrības integrācijas politiku
Kultūras ministrija sadarbībā ar Kurzemes NVO atbalsta centru 22. maijā 10.00 Saldū, Striķu ielā 7 (Kapelleru namā), aicina iedzīvotājus, NVO un pašvaldību pārstāvjus piedalīties sabiedriskajā apspriedē par projektu "Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas plāns 2019.–2020. gadam".
Dalība plāna apspriedē ir iespēja klātienē iepazīties ar valsts plānoto rīcību sabiedrības pilsoniskajai izglītībai, izaugsmei un saliedētībai, uzdot jautājumus, kā arī sniegt priekšlikumus plānoto rīcību pilnveidei. Plānā analizēta esošā situācija valstī un iekļauti konkrēti izpildāmi uzdevumi līdz 2021. gadam, kas grupēti 3 rīcības virzienos:
  • Pilsoniskā sabiedrība un integrācija.
  • Nacionālā identitāte: valoda un kultūrtelpa.
  • Jauna integrācijas politikas pārvaldības un koordinācijas modeļa izveide.

Pieteikt dalību apspriedei var līdz 21. maijam, reģistrējoties https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKLGpbwyi1LfyqkW2WJvwHa8oDxwZ6f03wOpcPAh7r81Uxfg/viewform vai sazinoties ar Inesi Siliņu (tālr. 29811722, inese@kurzemesnvo.lv).

Plāns ir izstrādāts, lai nodrošinātu turpinājumu Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012.-2018. gadam noteikto mērķu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanai, kā arī nozares politikas nepārtrauktību un pēctecību.

Plāns ir uzskatāms par pārejas perioda plānu, lai jau nākamajā nozares politikas plānošanas ciklā (2021.-2027. gads) panāktu harmonizāciju ar Nacionālā attīstības plāna darbības termiņiem, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumiem Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi.


Ar plānu pilnā apjomā var iepazīties: https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Lidzdaliba/sab.%20lidzdaliba/Pazinojumi%20par%20lidzdalibas%20iespejam/KMPl_030518_NIPSIPP_2019_2020.pdf
 

Plāna rīcības virzieni un noteiktie uzdevumi:

1. Rīcības virziens: Pilsoniskā sabiedrība un integrācija.
1.1. Izglītot sabiedrību par pilsoniskās līdzdalības iespējām.
1.2. Veicināt iedzīvotāju līdzdalību, nodrošinot ilgtspējīgus atbalsta mehānismus.
1.3. Veicināt iecietību un sociāli atstumto grupu iekļaušanos sabiedrībā.

2. Rīcības virziens: Nacionālā identitāte: valoda un kultūrtelpa.
2.1. Stiprināt latviešu valodas lietotprasmi.
2.2. Nostiprināt Latvijas kultūrtelpu kā sabiedrību saliedējošu pamatu.
2.3. Stiprināt piederības sajūtu Latvijai un vienotu vēsturisko vērtību apzināšanos.
2.4.Veidot kvalitatīvu, demokrātisku informācijas telpu un palielināt plašsaziņas līdzekļu lomu integrācijā un nacionālās identitātes stiprināšanā.

3. Rīcības virziens: Jauna integrācijas politikas pārvaldības un koordinācijas modeļa izveide.
3.1. Nodrošināt datos un pierādījumos balstītu integrācijas politikas plānošanu.
3.2. Nodrošināt inovatīvu integrācijas politikas plānošanas metožu izstrādi.
Komentāri
Pašlaik komentāru nav!
Pievieno jaunu komentāru:

Lūdzu autorizējies, lai komentētu.
Aicinājums
Ja jums ir interesanta informācija par kādu notikumu (vai jau notikušu, vai gaidāmu), dodiet ziņu mūsu portāla redakcijai: redakcija@kurzemnieks.lv.
Aptauja
Vai esat gatavs atbilstoši šī brīža apstākļiem taupīt:
pilnībā gatavs un jau dzīvoju taupīgāk, ierobežojot ikdienas tēriņus,
vēl nezinu, kur un kā ietaupīt,
nepieņemu situāciju un to, ka tagad ikdienā no kaut kā jāatsakās,
taupīt negrasos,
neesmu domājis par šo jautājumu.