Aizvērt

Jaunumi finansējuma piesaistē

2018. gada 16. aprīlī, 14:11
Raksta autors: Kurzemes plānošanas reģions
Jaunumi finansējuma piesaistē
Kurzemes plānošanas reģions informē par aktualitātēm finansējuma piesaistē.
PASĀKUMI UZŅĒMĒJIEM KURZEMĒ:

1. Talsos tīklošanās pasākums meža nozares un kokrūpniecības uzņēmumiem
Talsu biznesa inkubators sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību un Pieaugušo izglītības centru uzsācis darbu pie jaunu, vēl nebijušu pasākumu plānošanas dažādu nozaru uzņēmējiem. Tā kā pasākumu cikla ietvaros tiks rosināts attīstīt ko jaunu no esošā, tas nodēvēts par „Nozaru garāžu” jeb saīsinājumā- „N_garāžu”. Pirmajā tikšanās reizē, 18. aprīlī, kopā tiks aicināti kokrūpniecības pārstāvji. Neformālā gaisotnē aicināsim diskutēt par nozares aktualitātēm, attīstības tendencēm, prioritātēm un sasāpējušiem jautājumiem..
Dalībniekus uzrunās Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss, LIAA Eksporta veicināšanas nodaļas projektu vadītājs Filips Tālbergs un Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācijas prezidents Andis Araks. Eksperti runās par šādām tēmām:
Lobiju telpa: kas notiek biznesa vidē Latvijā?
Uzņēmēju asociācijas, to loma biznesa attīstībā
Nozares attīstības prognozes, virzieni
Valsts meži: kā veicināt sadarbību?
Kokrūpnieku iespējas dalībai izstādēs un kontaktbiržās
Kā celt darbības efektivitāti?
Ko uzņēmējs sagaida no pašvaldības. Ko pašvaldība sagaida no uzņēmēja?
Pieteikties iespējams līdz 17. aprīlim, sazinoties ar Pieaugušo izglītības centra vadītāju Ingu Sokolovu (e-pasts: inga.sokolova@talsi.lv; tel.: 26518464).


2. Ventspilī aicina apmeklēt semināru “Digitālais mārketings”
Ceturtdien, 26. aprīlī plkst. 10.00, LIAA Ventspils biznesa inkubatorā (Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā 1, C ieeja) notiks seminārs par digitālo mārketingu. Tajā digitālais stratēģis Uģis Briedis stāstīs, kā digitālais mārketings var palīdzēt biznesam, kādus kanālus izvēlēties un praktiskajā darbnīcā ļaus iejusties digitālajā vidē un izprast pirmos izaicinājumus digitālā mārketinga stratēģijas īstenošanā.
Uģis Briedis digitālajā mārketingā darbojas jau septiņus gadus, no tiem trešo gadu kā digitālais stratēģis. Karjeras laikā Uģis strādājis ar tādiem zīmoliem kā LMT, BITE, Tele2, Microsoft un citiem. Kvalifikāciju stratēģiskajā plānošanā ieguvis Miami Ad School Hamburgā, kuras ietvaros veidojis kampaņas Jägermeister, Mercedes Benz un Google. Uģis Briedis ir jauno tehnoloģiju entuziasts un aktīvi seko līdzi tendencēm nozarē, lai uzlabotu uzņēmumu darbību jau šodien.
Pasākuma programma un iepriekšēja reģistrācija LIAA tīmekļa vietnē: www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/seminars-digitalais-marketing-26-apr-2018-ventspili.
 

3. Talsos finanšu diena: viss par kriptovalūtu
2018. gada 2. maijā, Talsos, Kr. Valdemāra ielā 17a (kinoteātrī), laikā no plkst. 13.00-17.00. Talsu novada Pieaugušo izglītības centrs, sadarbībā ar Talsu Biznesa inkubatoru aicina apmeklēt konferenci – diskusiju „Finanšu diena: viss par kriptovalūtu”, kurā uzzināsiet visu par tās izcelsmi, tehnoloģijām, pielietojumu, attīstības tendencēm un tiesisko regulējumu.
Viktors Dubica: „Kriptovalūtas un Blockchain tehnoloģija mainīs cilvēku ikdienu līdzīgi kā to izdarīja interneta atnākšana. Kopš 1995. gada interneta lietotāju skaits ir pieaudzis vairāk nekā 100 reižu. Šodien internetu ikdienā izmanto gandrīz četri miljardi planētas iedzīvotāju. Es esmu pārliecināts, ka tuvāko 10 gadu laikā interneta lietotāju vidū kriptovalūtu lietošanas apjoms sasniegs līdzīgus apmērus, tādēļ mēs esam šeit, lai Jums palīdzētu spert pirmos soļus kriptovalūtu lietošanā.”
Lektori:
Viktors Dubica,  Cryptolab.lv vadītājs, Bitcoin/Blockchain Meetup.com grupas organizators Rīgā, Latvijas Blockchain asociācijas valdes loceklis: kriptovalūta un blockchain tehnoloģijas.
Justīne Tomsone no BDO juridiskā biroja: par kriptovalūtu regulējumu.
Anatolijs Ressins Blockvis vadītājs un Latvijas Blockchain asociācijas valdes loceklis, vadošais blockchain tehnoloģijas eksperts Latvijā: par blockchain tehnoloģijas pielietojamību dažādās nozarēs.
Mikus Losāns Latvijas Universitātes biznesa inkubatora vadītājs: par Latvijas Universitātes biznesa inkubatora aktivitātēm blockchain tehnoloģijas attīstībā, Blockchain preAccelerator programmu.
Deniss Fiļipovs,  vada Latvijas Bankas Maksājumu sistēmu pārvaldes Maksājumu sistēmu politikas daļu, kuras atbildībā ir maksājumu sistēmu un instrumentu pārraudzība Latvijā un Eiropā. Darba pienākumos ir arī FinTech attīstības tendenču vērošana un jaunu finanšu tehnoloģiju ietekmes uz maksājumu jomu analīze.
 Pieteikties: Inga.sokolova@talsi.lv ; t. 26518464
 

4. Aicinām  atbalstīt (aizpildot aptaujas anketu) pētījuma tapšanu Ventspils Augstskolas studentes bakalaura darbam: Pētījuma tēma:  uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības ietekmējošie faktori Kurzemes reģionā
Aptaujas links:
https://docs.google.com/forms/d/1rNQWQ2UYkdnuvbKzlFL--zSrK8NdK6WFw6BkKx0k9Pw/edit
 


PROJEKTU KONKURSI UZŅĒMĒJIEM:

Komersantiem pieejams ES fondu atbalsts energoefektivitātes uzlabošanai ražošanas ēkās
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi otro atlases kārtu Ekonomikas ministrijas sagatavotajā Eiropas Savienības (ES) fondu programmā par Kohēzijas fonda (KF) atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanai ražošanas objektos. Šajā atlases kārtā pieejamais KF finansējums projektu īstenošanai ir vairāk nekā 15,3 miljoni eiro.
 Projektu iesniegumu pieņemšana CFLA notiek no 13. marta līdz 13.  jūnijam. Projektu iesniedzēji var būt komersanti, kuriem viena no darbības nozarēm ir apstrādes rūpniecība.
ES fondu atbalsts paredzēts rūpnieciskās ražošanas ēku energoefektivitāti paaugstinošu pārbūves vai atjaunošanas darbu veikšanai, energoefektivitātes paaugstināšanai esošajās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās, kā arī  esošo ražošanas iekārtu aizstāšanai ar energoefektīvākām. Tāpat paredzēts, ka finansējumu var ieguldīt ēku inženiersistēmu atjaunošanā, pārbūvē vai izveidē, sekundāro energoresursu atgūšanai  no ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem un atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanā.
Vienam projektam maksimālais KF atbalsts pieļaujamais attiecināmo izmaksu ir 1 miljons eiro. KF atbalsta intensitāte ir līdz 30 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.
Programmas otrajā atlases kārtā  pieejamais KF finansējums projektu īstenošanai ir  15 373 430 eiro.
Detalizēti projektu īstenošanas nosacījumi pieejami Ministru kabineta 16.01.2018. noteikumos Nr. 38.
KF atbalsts projektu īstenošanai paredzēts plānošanas dokumenta - Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē"  ietvaros.
Paziņojums par atklātu projektu iesniegumu atlasi 12.03.2018. publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Projektu atlases nolikums, projekta iesnieguma veidlapa un palīgmateriāli pieejami CFLA mājaslapas sadaļā “Izsludinātās atlases”.
Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapā: https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases .
Informāciju sagatavoja: Ieva Luste, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. 26019685, ieva.luste@cfla.gov.lv, www.cfla.gov.lvPROJEKTU KONKURSI PĀRĒJIEM:

1. Paplašina atbalsta iespējas daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai
2018. gada 13. marta sēdē Ministru kabinets apstiprināja grozījumus Attīstības finanšu institūcijas Altum īstenotajā ES fondu atbalsta programmā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai. Ar grozījumiem noteikumos tiek paplašināts atbalsta saņēmēju loks, vienādots atbalsta intensitātes apmērs un paplašinātas attiecināmo izmaksu pozīcijas, kas sekmēs iedzīvotāju aktivitāti atbalsta saņemšanai.
Līdz ar grozījumiem tiek palielināts daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes pasākumu atmaksāšanās periods līdz 30 gadiem, novēršot šobrīd novēroto situāciju, kad daļa projektu izmaksas zemo siltumenerģijas tarifu dēļ jānorāda kā neattiecināmās izmaksas.
Turpmāk tiks nodrošināta vienlīdz liela atbalsta intensitāte – 50% no projekta attiecināmajām izmaksām – visām daudzdzīvokļu mājām, kurām plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes pasākuma īstenošanas nepārsniedz 90 kWh/m2 gadā.
Vienlaikus, projekta attiecināmajās izmaksās turpmāk varēs iekļaut arī projekta tehniskās dokumentācijas, tai skaitā būvniecības dokumentācijas, sagatavošanas izmaksas, tādējādi samazinot dzīvokļu īpašnieku privātā ieguldījuma apjomu projekta realizēšanā.
Grozījumi paredz, ka dzīvokļu īpašnieki energoefektivitātes projekta īstenošanai drīkstēs izmantot ēkas uzkrājumu daļu projekta izmaksu segšanai.
Detalizētāk apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.
Kā zināms, atbalstu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem sniedz Attīstības finanšu institūcija Altum. Atbalstam daudzdzīvokļu ēku renovācijai laika periodā no 2016. līdz 2023. gadam pieejami vairāk kā 156 milj. eiro. ES fondu atbalsta programmas energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās ietvaros plānots atbalstīt aptuveni 1 000 ēku atjaunošanu, sniedzot iespēju gandrīz 13,5 tūkstošiem ģimeņu sasniegt būtisku enerģijas ietaupījumu. Sīkāka informācija par programmu ir pieejama Altum mājaslapā.
Līdz šā gada martam Altum saņēmusi 295 projektu pieteikumus, no kuriem 210 pieteikumi saņēmuši pozitīvus atzinumus un var turpināt projekta tālāku īstenošanu (pieprasīts publiskais līdzfinansējums grantu nodrošināšanai - 30 milj. eiro apmērā). Līdz 2018. gada martam energoefektivitātes paaugstināšanas darbi uzsākti 51 daudzdzīvokļu ēkā, bet energoefektivitātes projektu īstenošana noslēgusies 6 daudzdzīvokļu ēkās.
Elita Rubesa – Voravko, Ekonomikas ministrijas, Sabiedrisko attiecību nodaļa, Tālr: 67013193, E-pasts: prese@em.gov.lv, Web: www.em.gov.lv; www.energoefektivakaeka.lv


2. VKKF līdz 2018. gada 20. aprīlim pulksten 12.00 pieņemam pieteikumus mērķprogrammas konkursā:
"Radošā darba stipendijas pilnmetrāžas spēlfilmu un pilnmetrāžas animācijas filmu scenāriju veidošana".
Līdz 2018. gada 20. aprīlim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 16. aprīlim) pieņemam pieteikumus šā gada 2. kultūras projektu konkursā Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Kultūras mantojuma, Vizuālās mākslas, Tradicionālās kultūras, Dizaina un arhitektūras, Starpdisciplināru projektu nozarēs.
Līdz 2018. gada 25. maijam pulksten12.00 (sūtot pa pastu - līdz 21.maijam" pieņemam pieteikumus mērķprogrammas konkursā  „Debijas pilnmetrāžas spēlfilmu ražošana”.


3. JSPA izsludina atklāto projektu konkursu jaunatnes organizāciju iniciatīvām
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) izsludina atklāto projektu konkursu "Atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai”.
Konkursa mērķis – atbalstīt līdz 15 jaunatnes organizāciju projektus, kas sekmē jauniešu līdzdalības veicināšanu.
Projekta iesniedzējs – jaunatnes organizācija, kas atbilst Jaunatnes likuma 6. panta pirmās daļas nosacījumiem.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 14. maijs. Personīgi iesniegtam projekta iesniegumam ir jābūt iesniegtam aģentūrā līdz 2018. gada 14. maija plkst.17.00.
Atklāta projektu konkursa dokumenti:
1. Konkursa nolikums.
2. Projekta iesnieguma veidlapa – 1. pielikums.
3. Projekta budžeta tāme – 2. pielikums.
JSPA 2018. gada 20. aprīlī aģentūras 1. stāva zālē rīkos informatīvo semināru par atklāta projektu konkursa "Atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai” mērķi, atbalstāmajām aktivitātēm, projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta īstenošanu un projekta noslēguma pārskata iesniegšanu. Tuvākajā laikā JSPA tīmekļa vietnē tiks ievietota detalizēta informācija par ieplānoto informatīvo semināru.
Ar projekta iesnieguma sagatavošanu un projekta īstenošanu saistītie normatīvie akti:
1. Jaunatnes likums.
2. Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumiem Nr.1243 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam”.
https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/2846-jspa-izsludina-atklato-projektu-konkursu-jaunatnes-organizaciju-iniciativam

4. Iespēja saņemt atbalstu pārrobežu sadarbības jomā
Līdz šī gada 1. jūlijam turpinās pieteikšanās Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu reģionālās sadarbības fondā. Fonds atbalstīs pārrobežu sadarbības projektu iniciatīvas.
Reģionālās sadarbības fonds ir vērsts uz projektiem, kas veicina pārrobežu un starpvalstu sadarbību starp donorvalstīm, saņēmējvalstīm un desmit valstīm ārpus Eiropas Savienības. Pārrobežu un starpvalstu sadarbība ir galvenais virzītājspēks, lai rastu kopīgus risinājumus Eiropas kopīgajām problēmām. Tādejādi EEZ un Norvēģijas jaunā 2014 - 2021 finanšu perioda ietvaros šāda veida sadarbības atbalstam ir palielināts finansiālais atbalsts.
Fonda ietvaros kopumā tiks piešķirti 34,5 miljoni eiro zināšanu un labās prakses apmaiņas veicināšanai un kapacitātes celšanas pasākumiem tādās jomās kā:
inovācijas, pētniecība, izglītība un konkurētspēja;
sociālā iekļaušana, jauniešu nodarbinātība un nabadzības samazināšana;
vide, enerģija, klimata pārmaiņas un zemas oglekļa emisijas ekonomika;
kultūra, pilsoniskā sabiedrība, laba pārvaldība, pamattiesības un brīvība;
tieslietas un iekšlietas.
Vairāk par prioritārajām nozarēm lasīt šeit: https://eeagrants.org/Who-we-are/How-we-work/Priorities-for-the-EEA-and-Norway-Grants-2014-2021-consulted-and-finalised/Priority-sectors-and-programme-areas-EEA-and-Norway-Grants-2014-2021
Atbalstāmajiem projektiem jābūt reģionāliem pārrobežu vai starptautiskiem, un tajos jāietver vairāki partneri un aktivitātes dažādās valstīs (noteikta sadarbība starp organizācijām vismaz 3 valstīs).
Vairāk par iesniegšanas nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem lasīt šeit.


5. NVO aicinātas pieteikties projektu konkursam kopā ar pašvaldību
Valsts reģionālās attīstības aģentūra izsludina atklātu projektu konkursu Latvijas valsts budžeta finansētas mērķprogrammas “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” ietvaros.
Projektu konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu pašvaldību iniciatīvām sadarbībā ar NVO ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā, sekmējot pozitīvas attieksmes veidošanu, risinot ģimeņu atbalsta politikas jautājumus pašvaldībās.
 Konkursa ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes:
1) ģimenei draudzīgu infrastruktūras objektu izveidošana;
2) nometņu organizēšana (izglītojošas, sporta, atpūtas un piedzīvojumu nometnes bērniem un/vai ģimenes nometne) vai uz ģimenes vērtību apzināšanos un pozitīvas attieksmes veidošanu sabiedrībā vērstu aktivitāšu un daudzbērnu ģimeņu godināšanu veicinošu aktivitāšu atbalstīšana (saieti, pasākumi u.c.).
Kopējais programmas finansējums projektiem – 300 000 euro.
Katra plānošanas reģiona pašvaldībām ir pieejami 60 000 euro.
Viena konkursa projekta minimāli pieprasāmais valsts budžeta finansējums ir 5000 euro, maksimāli pieprasāmais finansējums ir 20 000 euro.
Tiesības iesniegt projekta iesniegumu ir pašvaldībai, tai skaitā tās izveidotai iestādei, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi vai arī pašvaldībai sadarbībā ar NVO.
Projektu atbilstības kritēriji noteikti programmas konkursa nolikumā.
Programmas konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļa vietnē https://www.vraa.gov.lv/lv/gimenuatbalsts/ 
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2018. gada 23. aprīlim.
Projekta iesniegumu var iesniegt:
- personīgi (līdz plkst. 17.00) vai pa pastu Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Alberta ielā 10, Rīgā, LV-1010 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
- elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi:  pasts@vraa.gov.lv
https://www.vestnesis.lv/op/2018/59.PD4
Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Tel. 67079000, Alberta iela 10, Rīga, LV-1010, pasts@vraa.gov.lv, www.vraa.gov.lv


6. If Drošības fonds meklē labākos projektus, lai sniegtu finansiālu atbalstu!

līdz 23. aprīlim ikvienai Latvijas skolai, pirmsskolas izglītības iestādei, nevalstiskajai organizācija vai citai iestādei, kurai ir nepieciešams veikt ieguldījumu drošības uzlabošanā, ir iespēja pieteikt savu projektu If Drošības fonda kampaņai! Uzvaras balvu fonds – 3000 eiro tiks piešķirts trim veiksmīgākajiem pieteikumiem – katram pa 1000 eiro.
Atrisiniet ar drošību saistītu jautājumu!
If Drošības fonds notiek divas reizes gadā – pavasarī un rudenī, un tas sniedz iespēju ikvienai iestādei vai organizācijai pieteikt savu projektu konkursam. Konkursa nolikums paredz, ka finansējums tiek piešķirts jebkuru ar drošību saistītu jautājumu risināšanai, piemēram, drošības inventāra (kameru, apgaismojuma u. c.), atstarojošo vestu, velosipēdistu ķiveru, dūmu detektoru un cita aprīkojuma iegādei, nožogojuma ierīkošanai vai salabošanai, spēļu un mācību laukumu ierīkošanai vai atjaunošanai, kāpņu margu ierīkošanai un citiem idejiski atbilstošiem projektiem.
2018.gada rudenī If Drošības fonda finansējumu ieguva trīs projekti: Jaunjelgavas bērnudārzs Atvasīte uzstādīja jaunus vārtus, Kristiāna Dāvida pamatskola Kalna skola pielāgoja vidi bērniem ar kustību traucējumiem, bet biedrība Nepaliec viens ierīkoja metāla durvis ar abpusēju kodu.
Konkursa norise
Konkurss norisinās divās kārtās – pirmajā kārtā no 9. līdz 23. aprīlim tiek gaidīti projektu pieteikumi, un no 24. līdz 26. aprīlim notiks iesniegto projektu izvērtēšana un finālistu noskaidrošana. Savukārt otrajā kārtā, kas notiks no 2. līdz 14. maijam, norisināsies publiskā balsošana par finālam izvirzītajiem projektiem www.if.lv/drosibasfonds. Projektu konkursa trīs uzvarētāji, kuri būs ieguvuši visvairāk balsu, tiks paziņoti 16. maijā, katrs iegūstot 1000 eiro sava projekta realizēšanai.
Kā pieteikties?
Pieteikuma veidlapa pieejama If Apdrošināšanas tīmekļa vietnē www.if.lv/drosibasfonds
Īsumā par If Drošības fondu:
Vēloties līdzdarboties drošas apkārtējās vides veidošanā, 2007. gadā tika izveidots If Drošības fonds. If Drošības fonds ir sniedzis atbalstu vairāk nekā 100 dažādām iestādēm un nodibinājumiem dažādās Latvijas pilsētās, tādējādi sasniedzot savu mērķi – padarīt drošāku apkārtējo vidi.
 Jautājumu un neskaidrību gadījumā rakstiet uz drosibasfonds@if.lv
Vairāk informācijas:
Laima Kristapsone,
If Apdrošināšanas ārējās komunikācijas vadītāja
Tālrunis +371 29658133, e-pasta adrese: laima.kristapsone@if.lv


PROJEKTU KONKURSI KURZEMES REĢIONA PAŠVALDĪBĀS:

1. Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina projektu konkursa 5. kārtu
Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.—-2020.gadam apakšpasākuma 43.02. «Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana» aktivitātēs: 43.02.1. «Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu piegādes posmos» un 43.02.2. «Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs».
Projektu iesniegumus pieņems no 2018. gada 11. maija līdz 11. jūnijam.
Atbalsta kopējā summa ir 87 803,97 €.
Sīkāk skatiet biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» interneta lapā. https://www.ziemelkurzeme.lv/


2. Pāvilostas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu
Pašvaldība izsludina projektu konkursu
Konkursā var iesniegt projektus, kuru realizācija notiek Pāvilostas novadā un kuru rezultāti  ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam  un tā iedzīvotājiem.
Projektu konkurss tiek izsludināts no 2018. gada 3. līdz 23. aprīlim plkst.12:00 (laiks, līdz kuram var iesniegt projekta pieteikumus). Projektu pieteikumi iesniedzami Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā  pie projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres.
Projektu vērtēšana notiks līdz 2018. gada 26. aprīlim. Projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti rakstiski pretendentiem un publiski ar pašvaldības informatīvā izdevuma „Pāvilostas Novada Ziņas” un novada mājas lapas www.pavilosta.lv starpniecību.
Pāvilostas novada domes piešķirtā finansējuma apjoms šai aktivitātei ir 5000,00 EUR. Maksimālā summa vienam projektam ir 700,00 EUR.
Projektu konkursa Nolikums un projekta pieteikuma veidlapas ir pieejamas arī Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā pie projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres. Vairāk informācijas pa tel. 63484561.
Projektu koordinatore Vizma Ģēģere
www.pavilosta.lv


3. Pagarināts Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss
Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome pagarina Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Talsu novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu vērtību orientāciju, aktīvu līdzdalību un fiziskās aktivitātes.
Konkursā var piedalīties Talsu novada jaunietis vai jauniešu grupa vecumā no 13 līdz 25 gadiem (ieskaitot). Pieejamais pašvaldības kopējais finansējums ir līdz 3000,00 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas ir projekta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai nepieciešamās izmaksas līdz 500,00 EUR vienam projektam.
Atbilstoši konkursa nolikumam finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:
Latvijas simtgades svinību aktivitātēm;
neformālās mācīšanās aktivitātēm un pasākumiem;
āra dzīves aktivitātēm;
jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;
fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā;
radošai pašizpausmei.
Pieteikums iesniedzams papīra formā – vienā eksemplārā, latviešu valodā, datorsalikumā, Talsu administratīvā centra 1. korpusa 4. stāvā, Talsos, Kareivju ielā 7 un elektroniskā versija – nosūtot uz Talsu novada Bērnu un jauniešu centra e-pasta adresi bjc@talsi.lv, e-pasta nosaukumā norādot „Pieteikums konkursam”. Visiem, kuri pieteikumu sūtīs elektroniski, tiks nosūtīts apstiprinājums par pieteikuma saņemšanu.
Projektu pieteikums jāiesniedz līdz 2018. gada 20. aprīlim plkst. 17:00. Pēc projektu pieteikumu saņemšanas, komisija uzaicina klātienē prezentēt projekta ideju un īstenošanas gaitu.
Konsultāciju klātienē par iniciatīvu projektu veidlapu aizpildīšanu iepriekš pieteikt vai par citiem ar konkursu saistītiem jautājumiem sazināties ar Talsu novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciālisti Līvu Maķi, zvanot pa tālruni 22345998 vai rakstot e-pastā liva.make@talsi.lv.
Informāciju sagatavoja: Līva Maķe, Talsu novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste, e-pasts: liva.make@talsi.lv
www.talsi.lv


4. Vaiņodes novada dome aicina iesniegt pieteikumus ikgadējam pašvaldības projektu konkursam “Darīsim paši 2018”.
Ar 2018. gada 28. martu tiek izsludināts gadskārtējais pašvaldības projektu konkurss “Darīsim paši 2018”. Konkursa pamata ideja nav mainījusies. Arī šajā, tāpat kā iepriekšējos gadus, gan biedrības, gan nereģistrētas iedzīvotāju grupas varēs pieteikties finansējumam publisku pasākumu vai publiski pieejamas infrastruktūras uzlabošanai. Projektu vērtēšana notiks atbilstoši punktu sistēmai- katrs vērtēšanas  komisijas loceklis piešķirs punktus atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un piešķiramajiem punktiem katrā kritērijā (skatīt Nolikuma pielikumu Nr. 5). Projekti saņems augstākus vērtējumus, ja tajā vairāk darbosies paši dalībnieki, ieguldot savu darbu, vai arī projektam būs plaša ietekme,- lielāka mērķauditorija, piemēram kāds publisks pasākums, kurš organizēts plašākai mērķauditorijai.  Projektus vērtēs komisija 5 cilvēku sastāvā, (Nolikuma 4.1. punkts), kuru lēmums būs jāapstiprina Vaiņodes novada domes sēdē.  Šogad kopējais finansējuma apjoms sastāda 3500 euro. Vienam projektam maksimāli pieejamā summa šogad ir 700 euro. Nav nekādu ierobežojumu attiecībā uz tiem iesniedzējiem, kuru projekti tika atbalstīti iepriekšējā gadā,- laipni aicināti darboties arī šogad.  Projektus varēs iesniegt līdz 2018. gada 28. aprīlim pulksten 16.00. Nolikums ar pielikumiem, tanī skaitā pieteikuma veidlapa pieejama ŠEIT:  www.vainode.lv


5. Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs izsludina Ventspils pilsētas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursa II kārtu. Kultūras centrs izsludina Kultūras projektu konkursa II kārtu
Pieteikumi jāiesniedz Ventspils pilsētas domes Kultūras centra 15. kabinetā, Kuldīgas ielā 18, Ventspilī, līdz 2018. gada 30. aprīlim plkst.17.00.
Paredzamā līgumu izpildes vieta un laiks: Ventspils pilsēta līdz 2018. gada 31. decembrim.
Konkursa mērķis ir veicināt Ventspils pilsētai nozīmīgus kultūras projektus un Ventspils pilsētas atpazīstamību, kas sekmē visu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību, kultūrizglītību un kultūras mantojuma saglabāšanu. Paplašināt kultūras produktu piedāvājumu Ventspils iedzīvotājiem. Pretendēt uz konkursa finansējumu var jebkura juridiska persona (nevalstiskas sabiedriskas organizācijas, komersanti, pašvaldību un valsts iestādes, to kapitālsabiedrības u.c.), kā arī fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu. Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir 1500,00 EUR, pie nosacījuma, ka pretendents nodrošina līdzfinansējumu iesniegtajam projektam ne mazāk kā 30% apmērā no kopējām projekta izmaksām.
Konkursa nolikumu var saņemt Ventspils pilsētas domes Kultūras centrā, 15. kabinetā, Kuldīgas ielā 18, Ventspilī, darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00.
Sīkāka informācija Kultūras centrā, kontaktpersona – Egita Murauska, tālrunis: 636 23796, e-pasts: egita.murauska@ventspils.lv un Ventspils Kultūras centra mājas lapā - www.kulturascentrs.ventspils.lv/Konkursi.


6. Saldus rajona attīstības biedrība izsludina 4. kārtu LEADER projektu konkursam 1. rīcībai - UZŅĒMĒJDARBĪBAI
4. kārtā projektus var iesniegt tikai 1. rīcībā - atbalstam kopienas vajadzībām pieprasītām vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām, kur maksimālā attiecināmo izmaksu summa: 
-- 50 000 eiro (Nav atbalstāmas būvniecības, labiekārtošanas, infrastruktūras izveides vai uzlabošanas darbu izmaksas);
-- 25 000 eiro (ja projektā paredzēta tikai darbinieku produktivitātes kāpināšana)
Izsludinātās rīcības atbalsta apmēru kopsumma 199 515,57 EUR
Detalizēta informācija par LEADER projektu konkursu 4. kārtu un vērtēšanas kritēriji pieejami šeit. 
Ar Saldus un Brocēnu novadu sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2014.-2020. gadam un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu projekta iesniegumu, var iepazīties: Saldus rajona attīstības biedrībā, Striķu ielā 2, Saldū un tīmekļvietnē https://srab.saldus.lv/; tīmekļvietnē https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/;
Kontaktinformācija – Sandra Fridrihsone, tālr.29494781, elektroniskā pasta adrese sandra.fridrihsone@saldus.lvInformāciju apkopoja:
Baiba Kūma
Kurzemes plānošanas reģiona
Uzņēmējdarbības atbalsta centrs
Tālr. 63807276
Komentāri
Pašlaik komentāru nav!
Pievieno jaunu komentāru:

Lūdzu autorizējies, lai komentētu.
Aicinājums
Ja jums ir interesanta informācija par kādu notikumu (vai jau notikušu, vai gaidāmu), dodiet ziņu mūsu portāla redakcijai: redakcija@kurzemnieks.lv.
Aptauja
Vai esat gatavs atbilstoši šī brīža apstākļiem taupīt:
pilnībā gatavs un jau dzīvoju taupīgāk, ierobežojot ikdienas tēriņus,
vēl nezinu, kur un kā ietaupīt,
nepieņemu situāciju un to, ka tagad ikdienā no kaut kā jāatsakās,
taupīt negrasos,
neesmu domājis par šo jautājumu.